NIEUWE MEDIA SCHOOL
Inhoud Info Nieuws Duurzaamheid ICT Projecten Gallerij Contact Home
Duurzaamheid : Arbeid en vrije tijd

Duurzaamheid

Wat is duurzame ontwikkeling?
Milieu:
Water
Energie
Materialen
Bouwen en wonen
Mens:
Gelijke kansen
Vorming
Arbeid en vrije tijd
Maatschappij:
Duurzaam leven
Duurzaam ondernemen
Duurzame arbeid

Mens: Arbeid en vrije tijd

Duurzame ontwikkeling heeft uiteindelijk ook te maken met kwaliteit van leven en werken .
Groene Partijen pleiten meer en meer voor wat zij een “duurzame combinatie” noemen zodat iedereen niet alleen recht zou hebben op duurzame arbeid, maar ook op een duurzaam leven daarbuiten.

“Onder het recht op een duurzame combinatie verstaan we een samenleving waarbinnen arbeid niet de enige poort is tot maatschappelijke integratie, maar waarin arbeid op een blijvende wijze samengaat met gezinstaken, sociale engagementen, persoonlijke ontwikkeling en vrije tijd .” AGALEV, Groen Werkt!

Nu is het onmiskenbaar dat de organisatie van onze vrije tijd, sociale leven en zelfs gezinsleven in onze hedendaagse samenleving vaak helemaal niet verloopt volgens duurzame principes. Passief consumeren eerder dan creatief uitbouwen is daar ook eerder regel dan uitzondering. Duurzaam toerisme is bv. zeker niet “in”.
Toch zijn er ook velen die wel zich inzetten voor een creatieve besteding van de vrije tijd, het uitbouwen van sociale netwerken en het uitdiepen van hun relaties.

:: Top ::


Nieuwe Media School © 2003
nms@skynet.be