NIEUWE MEDIA SCHOOL
Inhoud Info Nieuws Duurzaamheid ICT Projecten Gallerij Contact Home
Duurzaamheid : Bouwen en wonen

Duurzaamheid

Wat is duurzame ontwikkeling?
Milieu:
Water
Energie
Materialen
Bouwen en wonen
Mens:
Gelijke kansen
Vorming
Arbeid en vrije tijd
Maatschappij:
Duurzaam leven
Duurzaam ondernemen
Duurzame arbeid

Milieu: Bouwen en wonen

Er bestaan vele definities van duurzaam bouwen. Het begrip van duurzaam bouwen is dan ook erg breed.

Duurzaam bouwen wordt steeds meer gezien als een kwaliteitsaspect . Daarbij gaat het niet alleen om de kwaliteit van de materialen, maar evengoed om de kwaliteit van het resultaat van het bouwproces, nl. het wonen . Tenslotte bouwt de mens al tienduizenden jaren onderkomens om zijn leefklimaat te vergroten.
Of hij daarvoor palmbladeren gebruikte of grotten opzocht: in alle gevallen was hij op zoek naar meer woonkomfort .

Onbewust van alle moderne bepalingen van duurzame ontwikkeling en dito bouwen pasten onze voorouders wel spontaan alle principes ervan toe. Zij gebruikten natuurlijke materialen die weinig energie of transport kosten en lieten de recyclage over aan de termieten.
Bij de woongrotten lag het woonkomfort zeer hoog in vergelijking met de bouw- en slopingskosten: die waren er immers niet. Bijgevolg konden ze zich beperken tot de verwarming en de binnenhuisarchitectuur: de kunst van Altamira tot Andy Warhol was geboren!

Natuurlijk hebben onze Noorderburen het probleem grondiger ontleed en systematischer uitgewerkt. Daarvoor hebben ze dan ook een Nationaal Dubo Centrum.
In 1998 stelde het centrum al gedragslijnen op die eigenlijk nog steeds richtinggevend zijn.
De eerste gedragslijn is, om met milieuminister de Boer te spreken: 'Het aan je kinderen nalaten van een wereld zoals je hem zelf zou willen vinden'. B.v.

  • het niet opmaken van eindige voorraden
  • het instandhouden van waardevolle landschappen of stadsgezichten 
  • het binnen de perken houden van broeikasgassen.

De tweede gedragslijn is: zorgen dat gebouwen en gebouwomgeving bijdragen aan de gezondheid, het welzijn en het comfort van de mensen van nú. Voorbeelden zijn:

  • het zorgen voor een aangenaam binnenklimaat 
  • het weren van geluidshinder 
  • het opnemen van voldoende groene elementen in de leefomgeving

Ondertussen is er ook in Vlaanderen veel meer belangstelling voor dit onderwerp. De Vlaamse regering wilde al in 2000 75 % van het bouw-en sloopafval hergebruiken. VITO onderzocht de milieukwaliteit en recyclagemogelijkheden van bouwpuin. Daaruit volgden nuttige aanbevelingen voor aannemers en slopers.

Of de norm daarmee gehaald werd weten wij niet, maar de belangstelling voor duurzaam bouwen bleef.
Zo kwam er in 2002 een Centrum Duurzaam Bouwen in de mijn van Zolder en opende de provincie Antwerpen in 2003 Kamp C in Westerlo.
Dit Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen zullen we dan ook gaan bezoeken tijdens de hogervermelde SDIT cursus .
Bij de realisatie van Kamp C werden de beginselen van duurzaam bouwen op een economisch haalbare manier toegepast. Aandachtspunten waren daarbij de inplanting van het gebouw, de materiaalkeuze, het watergebruik en de waterzuivering, de verwarming, de koeling, ventilatie en verlichting.
Een studiebezoek zal ons dan ook in staat stellen om een realistisch beeld te krijgen van alle facetten van dit uiterst complexe gebeuren: duurzaam bouwen en wonen.

:: Top ::


Nieuwe Media School © 2003
nms@skynet.be