NIEUWE MEDIA SCHOOL
Inhoud Info Nieuws Duurzaamheid ICT Projecten Gallerij Contact Home
Duurzaamheid : Duurzame ontwikkeling: wat is dat?

Duurzaamheid

Wat is duurzame ontwikkeling?
Milieu:
Water
Energie
Materialen
Bouwen en wonen
Mens:
Gelijke kansen
Vorming
Arbeid en vrije tijd
Maatschappij:
Duurzaam leven
Duurzaam ondernemen
Duurzame arbeid

Duurzame ontwikkeling: wat is dat?

De term 'duurzame ontwikkeling' komt van de Verenigde Naties. In 1987 stelde de commissie Brundtland het rapport 'Onze gezamenlijke toekomst' voor, waarin 'duurzame ontwikkeling' de kern is.

Ze omschreef dat als 'zodanig omgaan met de aarde, dat alle mensen in hun behoeften kunnen voorzien, ook de toekomstige generaties.' Duurzame ontwikkeling heeft dus verband met ontwikkelingssamenwerking en met milieubehoud .

Duurzame ontwikkeling betekent ook een koppeling van welvaart en welzijn; van economische groei en verbetering van de leefomgeving.
" Duurzame ontwikkeling wordt gezien als een proces met economische, ecologische en sociale dimensies . Essentieel is de samenhang van deze dimensies. Belangrijk is ook dat er in de samenhang van deze dimensies rekening wordt gehouden met het werk van toekomstige generaties en met mensen elders op de wereld." (Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling-NL)

De uitdrukking is helemaal in de mode geraakt na de conferentie voor milieu en ontwikkeling van de Verenigde Naties (VN) in 1992 in Rio de Janeiro . De lidstaten hebben daar afgesproken te streven naar duurzame ontwikkeling.
Dat hebben ze in 2002 nog eens overgedaan tijdens de Wereldtop inzake Duurzame Ontwikkeling van Johannesburg .
De Nederlandse regering publiceerde al heel wat wetenschappelijke rapporten, maar in België hebben we met Freya Van den Bossche zeker een welgeschapen minister!
D.O. heeft dus vele facetten, hier brengen wij er slechts een aantal ter sprake.
Daarbij vermelden wij telkens wel in hoever ze in het SDIT Grundtvig project aan bod (zullen) komen.

:: Top ::


Nieuwe Media School © 2003
nms@skynet.be