NIEUWE MEDIA SCHOOL
Inhoud Info Nieuws Duurzaamheid ICT Projecten Gallerij Contact Home
Duurzaamheid : Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid

Wat is duurzame ontwikkeling?
Milieu:
Water
Energie
Materialen
Bouwen en wonen
Mens:
Gelijke kansen
Vorming
Arbeid en vrije tijd
Maatschappij:
Duurzaam leven
Duurzaam ondernemen
Duurzame arbeid

Maatschappij: Duurzaam ondernemen

Na de duurzame ambtenaren komen de duurzame ondernemers eraan.”Bestaat niet”, denkt u?
U dacht dat een ondernemer alleen aan winst dacht? Fout gedacht.
Duurzaam ondernemen is wel degelijk een bekend thema in ondernemersorganisaties en dito trainingscentra. In Vlaanderen richtte de Vlerickschool hierover al meerdere studiedagen in en in Nederland zijn er vele spelers op dit duurzame veld. Het wemelt er van symposia, kenniscentra, studie-en adviesbureau's.

Sterker nog, er bestaan zelfs verenigingen voor duurzame beleggers ! De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) ziet duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen als een vanzelfsprekend beleggingscriterium. Aandacht voor mens en milieu, naast rendement en risico, zodat alle partijen daar nu en in de toekomst beter van worden.
Voortbouwend op de principes van duurzame ontwikkeling heeft men een nieuwe definitie van winst gelanceerd.
“Weet u als aandeelhouder wat het bedrijf waarin u belegt met uw geld doet?
Gaat het bedrijf daar maatschappelijk verantwoord mee om of gaat het alleen om de winst op korte termijn?” (VBDO)Rare vogels, denkt u?

Dan kunnen we u nog verwijzen naar een internationaal ingenieursbureau DHV . “Winstmaximalisatie is niet (meer) het enige doel, het creëren van waarde staat centraal. Waarde voor de klanten, de werknemers, de aandeelhouders en de maatschappij... Vaak wordt gesproken over de drie dimensies: People, Planet en Profit. Een onderneming zoekt dus in haar streven naar duurzaam ondernemen een evenwicht tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en reductie van de milieubelasting.”
Tegen zoveel verantwoordelijkheidsgevoel zou zelfs Marx het moeten afleggen. In Riga, tot voor kort een stad in de Sovjet Unie, kijken ze hier nog wel van op..Noch NMS noch andere SDIT partners heeft overigens enige impact op deze (ondernemers)wereld.

:: Top ::


Nieuwe Media School © 2003
nms@skynet.be