NIEUWE MEDIA SCHOOL
Inhoud Info Nieuws Duurzaamheid ICT Projecten Gallerij Contact Home
Duurzaamheid : Duurzame arbeid

Duurzaamheid

Wat is duurzame ontwikkeling?
Milieu:
Water
Energie
Materialen
Bouwen en wonen
Mens:
Gelijke kansen
Vorming
Arbeid en vrije tijd
Maatschappij:
Duurzaam leven
Duurzaam ondernemen
Duurzame arbeid

Maatschappij: Duurzame arbeid

“Duurzame arbeid slaat niet alleen op de arbeidsomstandigheden , maar ook op de ecologische aspecten van de productie en op het reëel creëren van een maatschappelijke meerwaarde als antwoord op de vele maatschappelijke noden.

Onder het recht op duurzame arbeid verstaan we de mogelijkheid voor éénieder om een deel van haar of zijn tijd aan betaalde arbeid te besteden en om zo een bijdrage tot de samenleving te leveren.” Agalev Groen Werkt.
Mooie principes, maar natuurlijk weten we allemaal dat werkloosheid wereldwijd één van de grootste maatschappelijke problemen is, dat kinderarbeid in de derde wereld een plaag is, dat velen die wél werk hebben, balen van hun geestdodende job enz...

Weer eens noch NMS noch enige andere SDIT partner zal dit wereldprobleem oplossen.
Toch willen wij hier de aandacht trekken op de werkgelegenheidsprojecten die onze Nederlandse SDIT partner opzet voor probleemjongeren.
De doelgroep, langdurig werkloze jongeren, verkeert reeds jarenlang in een problematische vicieuze cirkel. XGrant beoogt de jongeren uit deze cirkel te halen door middel van een drie maanden durend bouwproject in het buitenland, waarna aansluitend een zes maanden durend vervolgtraject wordt aangeboden in Nederland.

Kleinschalig misschien, maar wel echt aan de weg timmeren: daar nemen wij onze NMS pet voor af!
:: Top ::


Nieuwe Media School © 2003
nms@skynet.be