NIEUWE MEDIA SCHOOL
Inhoud Info Nieuws Duurzaamheid ICT Projecten Gallerij Contact Home
Duurzaamheid : Energie

Duurzaamheid

Wat is duurzame ontwikkeling?
Milieu:
Water
Energie
Materialen
Bouwen en wonen
Mens:
Gelijke kansen
Vorming
Arbeid en vrije tijd
Maatschappij:
Duurzaam leven
Duurzaam ondernemen
Duurzame arbeid

Milieu: Energie

Geen leven zonder water, maar evenmin zonder energie. Duurzame energie is energie die is opgewekt door gebruik te maken van duurzame bronnen zoals biomassa, wind, zon en water . Voor België en Nederland bestaan een achttal mogelijkheden van duurzame energie.
Dit zijn bio-energie, windenergie, omgevingswarmte (warmtepompen), thermische zonne-energie, fotovoltaïsche (pv) zonne-energie, waterkracht, energieopslag en aardwarmte.
Het gebruik van duurzame bronnen is van belang om de CO2-uitstoot tegen te gaan en om minder afhankelijk te zijn van de eindige voorraden van fossiele (aardolie, aardgas en kolen) en nucleaire brandstoffen .

Opnieuw hebben de Verenigde Naties al jaren geleden de alarmklok geluid. Energie is, meer nog dan water, big business. De Amerikaanse olie- en energiesector en de door haar gesponsorde regering weigeren dan ook hardnekkig de internationale akkoorden van de Verenigde Naties te ondertekenen, laat staan uit te voeren.
De Europese Unie heeft terzake wel reeds de nodige richtlijnen uitgevaardigd. De lidstaten zijn verplicht deze toe te passen. Speciale aandacht gaat daarbij naar de duurzame productie van elektriciteit, de zgn. Groene stroom.

Weer eens is het duidelijk dat de aanpak van Nederland heel wat grondiger en meer systematisch dan in België. Wij hebben geen volwaardig equivalent voor een instelling als het Nederlandse Projectbureau Duurzame Energie.
“Het Projectbureau Duurzame Energie (PDE) is een initiatief van overheid, energiesector en Nederlands bedrijfsleven. De hoofddoelstelling is de bekendheid, de productie en het gebruik van duurzame energie te bevorderen. Dat doet PDE door als aanjager, bruggenbouwer en nationale vraagbaak op te treden.”
Wie echt meer wil weten over dit onderwerp kan dan ook beter bij hen zijn licht opsteken: www.duurzame-energie.nl/
Zo kan iedereen er bijvoorbeeld online gebruik maken van de BioWizard.nl, een rekenprogramma om snel en eenvoudig een globale indicatie te krijgen over de haalbaarheid van toepassing van bio-energie in zijn specifieke situatie.

In België hebben wij dan weer het probleem dat wij veel meer gebruik maken van nucleair geproduceerde elektriciteit. De vorige regering besliste onder druk van de Groenen dat deze op termijn volledig moet afgebouwd worden, tenminste als er tijdig een alternatief gevonden wordt. Werk voor Freya...

In de SDIT training te Mol zal nucleaire energie uiteraard aan de orde zijn tijdens het bezoek aan het bedrijf Belgoprocess. Tenslotte werden de eerste nucleaire reactoren in West-Europa in Mol gebouwd en kregen bijna alle Europese kernspecialisten er een opleiding in het Europees Centrum voor Kernenergie .

Het VITO heeft ook expertise in huis op gebied van duurzame energie met name op gebied van Warmte Kracht Koppeling (WKK ) en Koude-warmteopslag.
Een WKK -eenheid produceert zowel kracht (elektriciteit) als warmte. Essentieel voor het begrip WKK is dat beide producten ook nuttig aangewend worden en dat de warmte niet weggekoeld wordt.
Koude-warmteopslag gebruikt gratis de beschikbare winterkoude en zomerwarmte van de omgevingslucht die in het grondwater wordt opgeslagen. Het werkt als een gesloten systeem dat grondwater gebruikt en niet verbruikt. Deze duurzame energie kan worden gebruikt voor koeling tijdens de zomer en voor voorverwarming van de ventilatielucht tijdens de winter.

Tijdens de project meeting van de SDIT partners in Messina zullen vulcanologen illustreren hoe er in Italië plannen en experimenten zijn om energie te halen uit het magma. De Etna is echter iets moeilijker te verschepen dan aardolie!

:: Top ::


Nieuwe Media School © 2003
nms@skynet.be