NIEUWE MEDIA SCHOOL
Inhoud Info Nieuws Duurzaamheid ICT Projecten Gallerij Contact Home
Duurzaamheid : Gelijke kansen

Duurzaamheid

Wat is duurzame ontwikkeling?
Milieu:
Water
Energie
Materialen
Bouwen en wonen
Mens:
Gelijke kansen
Vorming
Arbeid en vrije tijd
Maatschappij:
Duurzaam leven
Duurzaam ondernemen
Duurzame arbeid

Mens: Gelijke kansen

Duurzame ontwikkeling vraagt om een brede benadering.
“Want hoe duurzaam is die toekomst, zolang er nog dreiging is van kernwapens, zolang er een enorme ongelijkheid is tussen arm en rijk, of zolang er nog mensen moeten vluchten uit hun land en dan bovendien elders niet welkom blijken te zijn? En hoe kan ooit de hele wereldbevolking in zijn bestaan voorzien, zolang 86 procent van alle consumptie door de rijkste twintig procent van de wereldbevolking wordt opgemaakt?”
Aldus Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Uiteraard een terechte analyse, maar tevens een bijna onmenselijke opgave: gelijke kansen scheppen voor de ganse wereldbevolking.
De vereniging Omslag pleit dan ook voor het verminderen van de consumptie om de druk op ons wereld-erfgoed te verminderen en de ongelijkheid te bestrijden.
Om de bewustmaking hiervan te bevorderen steunt zij acties als de Niet-Winkeldag .
“De Niet-Winkeldag ('Buy Nothing Day') is de protestdag bij uitstek van iedereen die zich verzet tegen het consumentisme, het najagen van economische groei, de macht van de grote bedrijven, de 24-uur-stressmaatschappij, de zevendaagse koopweek en een leven in dienst van de economie.”

Natuurlijk is gelijkberechtiging nog heel wat ruimer dan meer gelijkheid in welvaart. Uiteindelijk is het idee dat alle mensen gelijkwaardig zijn en gelijke rechten hebben zowat de basis van alle menselijke ontwikkeling.
Vanaf de stichting van de Verenigde Naties is de Universele Verklaring van de rechten van de mens dan ook de basis en het uitgangspunt van het beleid geweest.
De Universele Verklaring stelt dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren. In de juridische context gaat gelijkheid terug op het idee van het natuurrecht, waarin ieder mens is begiftigd met een gelijke vrije wil. Een consequentie is dat het recht gelijkelijk geldt voor iedereen.

Gelijkheid voor de wet wil zeggen dat iedereen recht heeft op gelijke behandeling , hoewel bijv. straffen kunnen variëren naar situatie en persoon. Andere belangrijke toepassingen van het gelijkheidsbeginsel zijn de gelijke rechten van man en vrouw , gelijke betaling voor gelijk werk en gelijke rechten bij verkiezingen.
Gelijke behandeling wordt o.m. voorgeschreven door de VN-verdragen van 1966. De Europese Gemeenschap heeft tussen 1975 en 1986 vijf richtlijnen uitgevaardigd over de gelijke behandeling van man en vrouw inzake beloning, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid. Deze moeten in de wetgeving van de lidstaten worden overgenomen.
Het is duidelijk dat strijd voor deze rechten verre van gestreden is, ook in Europa.
Het is dan ook een illusie te denken dat het SDIT project of NMS op dit vlak een relevante bijdrage zullen kunnen leveren.
Toch heeft NMS met de WINN-training voor vrouwelijke managers uit Roemenië eventjes hieraan meegesleuteld.

:: Top ::


Nieuwe Media School © 2003
nms@skynet.be