NIEUWE MEDIA SCHOOL
Inhoud Info Nieuws Duurzaamheid ICT Projecten Gallerij Contact Home
Duurzaamheid : Materialen

Duurzaamheid

Wat is duurzame ontwikkeling?
Milieu:
Water
Energie
Materialen
Bouwen en wonen
Mens:
Gelijke kansen
Vorming
Arbeid en vrije tijd
Maatschappij:
Duurzaam leven
Duurzaam ondernemen
Duurzame arbeid

Milieu: Materialen

Duurzame materialen is een moeilijker materie dan u wel zou denken. Zo denken wij bv. spontaan dat steen en zeker natuursteen veel duurzamer is dan bv. hout . In de volgende rubriek zal blijken dat dit nog niet zo vanzelfsprekend is.
De vraag is niet alleen hoe lang een materiaal stand houdt. Duurzaamheid is meer dan (tijds) duur . Bij even belangrijk is de mate waarin het recycleerbaar is en nog beter of het regeneerbaar is.
Een ander voorbeeld maakt dit misschien nog duidelijker. Plastic is een vrij inert materiaal en kan dan ook lang meegaan. De meeste soorten kan men wel verbranden, maar dat kost energie en bovendien is luchtbezoedeling door giftige gassen het volgende probleem. En dan zwijgen we nog over de onmeetbare milieuschade te land, te zee, in alle rivieren enz. door die onverwoestbare plastic-zakken. Wij moeten dringend plastic-vretende wormen of kevers uitvinden of we stikken in de plastiek!
Het beste materiaal voor een bepaald product vinden is dus niet zo simpel als het lijkt. Milieuvriendelijkheid is één gegeven, economische rentabiliteit is dan weer een andere zaak. Een onverslijtbaar product is immers onbetaalbaar omdat de producent zijn eigen markt oververzadigt.

VITO ontwikkelt nieuwe materialen voor milieuvriendelijke industriële toepassingen en speurt naar vernieuwende methodes en technieken om deze grondstoffen verantwoord te gebruiken en te hergebruiken. Deze eeuw zal nog meer dan de vorige het tijdperk van de nieuwe materialen worden. VITO ontwikkelt geavanceerde deklagen , keramische componenten en krachtige lasertechnieken voor hun productie.
Hoog technologische toepassingen, maar soms voor zeer alledaagse producten. Zo heeft men er bv. een boontje voor aluminium . Een licht, goed bewerkbaar en niet giftig materiaal. Het roest niet, is overal aanwezig en onbeperkt recycleerbaar. Alleen kost de productie nogal wat energie en daar sleutelt men aan.

Dit is eerder onbekend terrein voor de NMS, niet echter voor de drie universiteiten onder de SDIT-partners. Vooral Riga en Malta zijn met hun ingenieursdepartementen erg geïnteresseerd in deze Vlaamse know-how.

:: Top ::


Nieuwe Media School © 2003
nms@skynet.be