NIEUWE MEDIA SCHOOL
Inhoud Info Nieuws Duurzaamheid ICT Projecten Gallerij Contact Home
Duurzaamheid : Water

Duurzaamheid

Wat is duurzame ontwikkeling?
Milieu:
Water
Energie
Materialen
Bouwen en wonen
Mens:
Gelijke kansen
Vorming
Arbeid en vrije tijd
Maatschappij:
Duurzaam leven
Duurzaam ondernemen
Duurzame arbeid

Milieu: Water

Water is de bron van alle leven op aarde. Het belang van ervan voor elke vorm van ontwikkeling kan dan ook moeilijk overschat worden.
De Verenigde Naties zijn zich hiervan maar al te goed bewust . Daarom riepen ze 2003 uit tot Internationaal Jaar van het Zoet Water.
De VN wil in dit jaar de Milenniumdoelstellingen en de doelstellingen van de Wereldtop inzake Duurzame Ontwikkeling van Johannesburg (2002) rond water extra in de verf zetten. Het onduurzaam verbruik van water moet worden gestopt zodat in 2015

  • het aandeel van de wereldbevolking dat geen toegang heeft tot veilig drinkwater , moet gehalveerd zijn.
  • het aandeel van de wereldbevolking dat geen toegang heeft tot behandeling van afvalwater , moet gehalveerd zijn.

Tijdens de SDIT meeting van december 2002 in Mol bracht Nathalie Draulans, lid van de Belgische delegatie op de Wereldtop van Johannesburg, dit aspect ter sprake. Zij gaf er ook toelichting bij het programma van het Derde Wereld-Waterforum van Kyoto , Japan, 16-23 maart 2003, waaraan ze ook zou deelnemen.
Danny Vanderveken stelde tijdens dezelfde bijeenkomst SPLASH , het derde Jeugd Congres voor Water voor dat in dezelfde kontekst ingericht werd.

Het duurzaam gebruik van water zal volgend jaar ook behandeld worden tijdens de twee door NMS ingerichte trainingen. In de SDIT training te Mol zal dit gebeuren tijdens het bezoek aan Hidrodoe en aan VITO(Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek).

Het VITO beschikt inderdaad over een grote expertise op gebied van water, waterbezoedeling en duurzaam watergebruik. Zo publiceerde het in 2001 nog een “Inventarisstudie rationeel watergebruik ” voor vijf economische sectoren met lijsten van de belangrijkste watergebruikende processen en van waterbesparende maatregelen met voorbeelden van een waterbalansschema en een checklist om bedrijven door te lichten op hun watergebruik.

Het spreekt vanzelf dat het duurzaam gebruik van water ook tijdens de BISEL in service training in Cyprus aan de orde zal komen. Bovendien gaat die cursus door in een land vlak bij het Midden Oosten waar water, net zo goed als olie, al de inzet is van strategische oorlogsvoering.
Overigens gebruikt het VITO naast chemische analyse ook de biotische index om de waterkwaliteit te bepalen.
Verder staat het aan de top op het vlak van de behandeling van afvalwaters door membraanfiltratie.

:: Top ::


Nieuwe Media School © 2003
nms@skynet.be