NIEUWE MEDIA SCHOOL
Inhoud Info Nieuws Duurzaamheid ICT Projecten Gallerij Contact Home
ICT : Wat is ICT?

ICT

Wat is ICT?
Informatie
Communicatie
Multimedia
E-learning

ICT: Het tweede luik van SDIT: Wat is ICT?

Het tweede onderwerp van het SDIT project is de Informatie- en Communicatie Technologie ( ICT ).
Nu kan men hierover een prachtige voorstelling geven, “verfraaid “ met ingewikkelde definities en termen.
Toch hebben wij daar helemaal geen zin in en we menen daarvoor goede redenen te hebben.

U kunt immers, beste bezoek(st)er, deze tekst enkel lezen of bekijken, u hebt enkel toegang tot deze informatie via een computer verbonden met het Internet . Langs dezelfde weg kunt u ons zelfs laten weten dat u onze website maar niks vindt.
Wij kunnen dus elkaar informeren en communiceren met nieuwe technologie .
Waarom zouden wij u nog willen uitleggen wat u al kent, meer nog, al gebruikt?

In het SDIT project staat ICT echter in verband met duurzame ontwikkeling en volwassenenvorming. Daarmee kan u meerdere kanten uit. Een enge visie zou erin kunnen bestaan om volwassenen te leren omgaan met computer en ICT. Deze vorming zou ongetwijfeld bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van de betrokkenen en van hun samenleving.

Een ruimere interpretatie zou erin kunnen bestaan om volwassenen niet alleen te trainen in het gebruik van ICT, maar ze daarmee ook een vorming in duurzame ontwikkeling aan te bieden.
Het laatste leerproces speelt zich zeker af bij al wie rechtstreeks bij het project betrokken is. Ook de geplande SDIT training in Mol gaat in die richting. Vanzelfsprekend zou het Blackboard platform ook kunnen aangewend worden om deze vorming op afstand aan te bieden.
De toekomst zal uitwijzen of het partnerschap verder in die richting evolueert. Dat zou dan kunnen leiden tot een Grundtvig 1 project.

In het huidige project staat de ICT in elk geval in functie van opleiding, leren door volwassenen. Wij gaan ons hier ook niet wagen aan het beschrijven van deze relatie. Al te veel onderwijskundigen hebben hierover hun licht laten schijnen.
Voor meer informatie over de visie van de bevoegde overheid verwijzen we naar de website van de bevoegde ministers in Vlaanderen en Nederland.
Dan merkt u wel dat het onderwerp zo veel besproken is dat wij er best het zwijgen aan toe doen, en ... er iets aan doen!!

:: Top ::


Nieuwe Media School © 2003
nms@skynet.be