NIEUWE MEDIA SCHOOL
Inhoud Info Nieuws Duurzaamheid ICT Projecten Gallerij Contact Home
ICT : E-learning

ICT

Wat is ICT?
Informatie
Communicatie
Multimedia
E-learning

E-learning

Krachtige leeromgevingen zullen onvermijdelijk ook gebruik maken van ICT. Gewild of ongewild zullen de gebruikers dan ook gebruik maken van e-learning .
Een dure term die men als afstandsonderwijs zou kunnen vertalen, maar dan denkt men vaak aan strak gestuurde cursussen of opleidingen die ook traditionele middelen gebruiken als brief, fax, telefoon, geluidscassettes, CD-rom's.

E-learning wordt best scherper bepaald als: elke leervorm die gebruik maakt van een netwerk voor de verspreiding van kennis, voor de interactie tussen de lerenden en hun ondersteuning in het leerproces. Men noemt dit ook wel een virtuele leeromgeving .

Het netwerk kan bestaan uit het internet, intranet of extranet (=intranet met een poort naar Internet). De cursist neemt individueel deel of in groepsverband. Interactie vindt synchroon (gelijktijdig, online), asynchroon (verschillend tijdstip) of als een combinatie van beide plaats.

E-learning heeft een aantal kenmerken en voorwaarden:

  • Internet als distributie kanaal voor leren. Daarmee wordt de toegang tot de leerstof verruimd tot 24 uur, 7 dagen per week.
  • De leerling / cursist staat centraal ( learner-centered ). Hij / zij bepaalt leerpad, leertempo, leeromgeving en leermethode.
  • Ondersteuning door een netwerk waar ervaringen gedeeld kunnen worden door begeleiders én “medeleerlingen”.
  • Leren door middel van een mix van leermethoden (blended learning); virtueel klaslokaal, simulaties, samenwerken, communities en "live" leren.
  • Het volledige leertraject kunnen beslaan van testen van de beginsituatie, leren en examineren.

Uit deze kenmerken volgen een aantal voordelen van verschillende aard.
Het biedt een grote flexibiliteit in de organisatie van het leerproces en rijke synchrone communicatie mogelijkheden.
Het gemak van e-mail, discussiefora e.d. is duidelijk een toegevoegde waarde.
Het is een voordeel dat e-learning de centrale opslag van het leermateriaal en het leerproces van de cursist kan controleren en aansturen. De leerstof kan ook eenvoudig up-to-date gehouden worden vergeleken met Computer Based Training via CD-ROM.
Didactisch gezien biedt het meer of rijkere mogelijkheden zoals collaborative learning (samenwerking zonder fysiek aanwezig te zijn en ontdekkend leren met een rijke bron aan informatie zoals internet.

Er zijn ook nadelen verbonden aan e-learning. Om te beginnen voor de lerende (cursist, student): het vraagt heel wat meer actieve inzet en werkdiscipline dan “ een cursus volgen”.
E-learning vraagt hoge investeringen in hard en software.
De bandbreedte van het internet is momenteel vaak nog te beperkt om rijke content als streaming video te kunnen gebruiken.
E-learning vereist een andersoortige begeleiding (coaching). Het succes van virtuele leeromgevingen staat of valt bij de begeleiding van de mensen die ermee moeten werken. De meeste docenten zijn hiertoe niet opgeleid en zien die rol vaak niet zitten. Bijkomende trainer-training is vereist om te slagen.

Het is overduidelijk dat er enorme mogelijkheden liggen voor e-learning in het volwassenenonderwijs. Het bedrijfsleven maakt er dan ook al volop gebruik van voor bedrijfsmatige opleidingen en kennismanagement. Zowel in het formele onderwijs voor volwassenen als in de informele vorming en opleiding ligt het terrein nog grotendeels braak.

Het spreekt dan ook vanzelf dat dit aspect van ICT in het SDIT project aan bod komt. De projectcoördinator is nu eenmaal het “ Distance Education Center” van de universiteit in Riga. De project deelnemers maken ook gebruik van de e-learning software BlackBoard.

De Nieuwe Media School mag zich echter ook een pionier noemen op dit gebied. Zij speelde een cruciale rol in het pedagogisch-didactische concept van zowel Bridged als Explorian . Beide zijn webbased leerplatformen die e-learning mogelijk maken voor twee verschillende doelgroepen, maar vertrekkend van dezelfde e-learning principes.
U kunt er meer over opsteken in de Menu PROJECTEN, ICT


Nieuwe Media School © 2003
nms@skynet.be