NIEUWE MEDIA SCHOOL
Inhoud Info Nieuws Duurzaamheid ICT Projecten Gallerij Contact Home
ICT : Informatie

ICT

Wat is ICT?
Informatie
Communicatie
Multimedia
E-learning

Informatie

Er was een tijd dat alle informatie mondeling werd overgebracht. Geheugentraining was dan het leermiddel bij uitstek.
Toen leerden wij schrijven en tot het einde van de 19de eeuw was papier (perkament, papyrus) de voornaamste informatiedrager. In de 20ste eeuw kregen wij eerst de audiovisuele dragers (radio,foto, film, tv, cd enz) en dan de digitale informatiedragers.
Het nieuwe daarvan is dat ICT alle vorige dragers combineert : op 1 DVD kunnen wij de opvoering van een drama van Sofokles, opgenomen in het theater van Epidauros, zien en horen in de taal van onze keuze, met desgewenst nog een multimediale voorstelling van de dramaturg.

De in databases opgeslagen kennis gekoppeld aan de rekenkracht van de computer of computernetwerken vergroot sprongsgewijs de menselijke kennis op alle domeinen.
Wij kunnen deze informatie op diverse manieren doorlopen, benaderen, leren en aanleren .

Het is natuurlijk doodjammer dat dit leermiddel en deze vorm van kennisoverdracht zo weinig gebruikt wordt op elk niveau van het onderwijs . Nieuwe Media zijn in de School niet populair!
Niet wanhopen: de oudsten onder ons leerden nog schrijven met lei en griffel. Tegenwoordig gebruikt men daarvoor al papier. Hier en daar zijn balpennen zelfs al toegelaten!


Nieuwe Media School © 2003
nms@skynet.be