NIEUWE MEDIA SCHOOL
Inhoud Info Nieuws Duurzaamheid ICT Projecten Gallerij Contact Home
Info : Over NMS

Info

Over NMS
Het NMS-team
Coördinaten

Over NMS

STATUUT

Foto1De Nieuwe Media School is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en zodoende als een rechtspersoon erkend volgens het Belgisch recht. Een beheerraad en een algemene vergadering zijn verantwoordelijk voor het beleid.
De meeste medewerkers zijn actief in het reguliere onderwijs aan instellingen van het hoger of secundair onderwijs. Zij werken met projecten en activiteiten van de Nieuwe Media School als vrijwilliger of op free lance basis.

OPDRACHT

De Nieuwe Media School wil het educatief gebruik van nieuwe media in de samenleving en het onderwijs bevorderen en helpen realiseren.
Zij kan dan ook activiteiten, producten en diensten ontwikkelen en aanbieden in verband met deze media dwz alle grafische, multimediale, digitale, audiovisuele en electronische communicatie .
De Nieuwe Media School wil samenwerken aan het ontwikkelen en verspreiden van leermiddelen en leerinhouden met onderwijsinstellingen, uitgeverijen, providers e.d.
Zij streeft ernaar om door opleiding en vorming de maatschappelijke ontwikkeling te bevorderen op regionaal vlak, in de Kempen en Vlaanderen, maar ook internationaal door Europese partnerschappen en projecten.

HISTORIEK

Foto2De Nieuwe Media School werd opgericht in 1995 en stortte zich onmiddellijk in een promotiecampagne van de nieuwe media in het onderwijs met de organisatie van een symposium en workshops . Het educatieve gebruik van computer en Internet was hierbij het centrale thema.
In 1996 nam NMS voor het eerst deel aan een Europees project ARTLINKS in kader van het Europese programma INFO 2000 met o.a. de uitgeverij R.G. Visualia en de Gulden Engel.
Het jaar 1997 was een succesjaar op het gebied van Europese projecten. Voor uitgeverij Averbode verzorgde NMS training voor leerkrachten in een Netd@ys project. Samen met Strategisch Plan Kempen en de Katholieke Hogeschool Kempen haalde NMS een pilootproject van Leonardo binnen. De online leeromgeving “ BRIDGED ” was het resultaat van dit project.
Met de universiteit van Gent nam NMS ook deel aan een Comenius project “ BISEL ”. Daarmee stapten wij in de wereld van de milieubescherming, meer bepaald van de waterecologie.
In 1999 organiseerde NMS tijdens dit project in service trainingen in Kongsberg en Athene voor leerkrachten uit liefst 22 verschillende Europese landen.
Hetzelfde jaar deed ook de Vlaamse regering via het IWT een duit in ons zakje door het multimedia demonstratieproject WERELD goed te keuren.Samen met Uitgeverij Averbode en Belgacom ontwikkelden wij de online leeromgeving EXPLORIAN . In de volgende jaren leidde deze samenwerking tot het opzetten van de projecten TTT en TTP.
Het thema van de milieu-educatie doordat NMS in 2000 voor enkele jaren in het Comenius Freshwater Network stapte. Voor Green Pannonia organiseerde NMS toen ook een Leonardo Mobility training in waterecologie en ICT.
Daarmee werd de basis gelegd van de synergie tussen ICT en milieuzorg zoals dit in 2002 bezegeld werd met het lopende Grundtvig project “Duurzame ontwikkeling en ICT in volwassenonderwijs”.

:: Top ::


Nieuwe Media School © 2003
nms@skynet.be